BESCHERMING

AFWERKING

Een nieuw thuis, volledig afgewerkt naar uw persoonlijke wensen.

AFWERKING

Een nieuw thuis, volledig afgewerkt naar uw persoonlijke wensen.

BESCHERMING DOOR DE WET BREYNE

We kunnen u gerust stellen. Om de vroegere wanpraktijken in de bouwsector een halt toe te roepen, is sinds 1971 de Wet Breyne van toepassing als u “op plan” koopt. En wij zijn verplicht alle voorwaarden van de Wet Breyne in onze verkoopovereenkomst op te nemen. Indien wij deze wet niet respecteren, dan kan er gewoonweg geen verkoop afgesloten worden.

Een paar voorbeelden:

  • We mogen u niet meer dan 5 % voorschot vragen.
  • We zijn verplicht in uw compromis de startdatum van de werken te vermelden.
  • én ook het aantal werkdagen dat we nodig hebben om het project te bouwen.
  • Bovendien hebt u recht op een schadevergoeding per dag dat we te laat zouden klaar zijn met de werken.
  • Uw beste garantie is dat de Wet Breyne ons verplicht om een 100 % voltooiingswaarborg af te sluiten bij één van de Belgische grootbanken. Dit betekent dat de bank u 100 % garantie biedt, niet enkel financieel, maar ook voor de volledige afwerking van uw appartement, bij bv faillissement of overlijden van de projectontwikkelaar en/of zijn hoofdaannemer.

WAT IS DE WET BREYNE?

Deze wet geeft u dus zwart op wit 100% garantie dat uw appartement wordt gebouwd en volledig afgewerkt, wat er ook gebeurt of fout zou kunnen lopen. Zonder meerkost en binnen de afgesproken deadline.